Platforma intranetowa

Platforma to gotowe do użytku rozwiązanie intranetowe. Znajdziesz tutaj liczne funkcje współpracy takie jak wiki, fora, kalendarze i dokumenty. Są one zintegrowane z listami aktywności, sieciami społecznościowymi i przestrzeniami roboczymi.

Sieć społecznościowa

Użytkownicy: W ustawieniach profilu użytkownicy mają możliwość spersonalizowania swojego awatara, mogą dodać np. stanowisko pracy, opisać swoje umiejętności i doświadczenie oraz podać dalsze informacje kontaktowe.

Kontakty: W platformie możesz stworzyć swoja własną sieć kontaktów. Możesz śledzić aktywność dodanych znajomych poprzez zaawansowaną listę aktywności.

Listy aktywności:Możesz na bieżąco przeglądać treści publikowane przez znajomych. Wbudowane aplikacje są ściśle zintegrowane po to, by aktualizować aktywności związane z ważnymi elementami, (wydarzenia, zmiany w dokumentach, nowe posty...)

Współpraca

Przestrzenie: Możesz tworzyć przestrzenie dedykowane zespołowi lub projektowi. Dedykowana przestrzeń pozwala na by publikowanie dokumentów, zadań, wydarzeń, wiki itp. Przestrzenie mogą być otwarte lub zamknięte, prywatne lub publiczne.

Wikis: Przy pomocy firmowej strony wiki stworzysz dokumentację, bazę wiedzy, opiszesz procedury. Zrobisz to w prosty i wygodny sposób ponieważ strona jest wyposażona w szablony, edytor WYSIWIG, opcję wyszukiwania i inne udogodnienia.

Fora: Fora to niezwykle wygodne narzędzia do dyskusji - popularne wśród społeczności. Kompleksowa aplikacja forumowa w platformie ma wszystko, czego potrzebujesz: funkcję moderowania, nadawania zezwoleń, sondaże, powiadomienia, zamykanie wątków, usuwanie postów, blokowanie użytkowników oraz wyszukiwanie.

Spis treści

Dokumenty: Z łatwością załadujesz pliki do platformy intranetowej, tutaj możesz je również przeglądać, edytować i udostępniać. Użytkownikom zostały udostępnione również zaawansowane funkcje zarządzania dokumentami, takie jak: wersjonowanie, wyszukiwanie zaawansowane i zarządzanie zasobami cyfrowymi.

Strony internetowe: Dzięki udostępnionym szablonom możesz tworzyć treści i struktury strony online. Mocne zaplecze techniczne pozwoli Ci z łatwością klasyfikować, wyszukiwać i publikować treści.

Unified Search: Platforma pozwala na wyszukiwanie jakikolwiek rodzaju treści używając pojedynczego interfejsu (w tym dokumenty, wydarzenia, zadania, posty i artykuły). Pole szybkich podpowiedzi udostęþnia najodpowiedniejsze wyniki, a bardziej zaawansowane wyszukiwanie pozwala na zawężenie poszukiwań.

Wydajność

Panele: Każdemu użytkownikowi udostępniany jest spersonalizowany panel. Narzędzia pomagają śledzić metryki, strumienie danych, statusy i analizy.

Kalendarze: Nie przegapisz niczego dzięki udostępnionej opcji kalendarza. Możesz przegladać swój grafik w widoku dziennym, tygodniowym i miesięcznym. Kalendarz został wzbogacony o funkcję przypomnienia, zaproszenia i status czasu wolnego lub jego braku.

Zadania: Zadania możesz tworzyć w każdej chwili z dowolnego miejsca. Można je wprowadzić do swojego kalendarza, wówczas system automatycznie będzie przysyłam Ci przypomnienia. Możesz z łatwością śledzić również zadania innych, co jest możliwe dzięki zaawansowanym listom aktywności.

O firmie

Kontakt

532 514 856

biuro@windroos.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 r. jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym, przekazujemy informację o celu i zasadach przetwarzania przez Windroos Polska danych osobowych oraz o przysługujących prawach związanych z przetwarzaniem danych.
Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią poniższej informacji.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest Windroos Polska z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. M. Kopernika 9 / 40.

JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy biuro@windroos.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Windroos Polska zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
  • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Windroos Polska Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ta strona korzysta z cookies.
Niektóre pliki cookies są ważne dla prawidłowego funkcjonowania strony. Możesz je zablokować lub usunąć, ale wtedy pewne elementy strony mogą nie działać prawidłowo.