E-KANCELARIA

Jednostki administaracji publicznej stoją przed wyzwaniem związanym z rosnącą liczbą danych, które muszą zostać zweryfikowane, poddane analizie a następnie zarchiwizowane.

Obieg dokumentów opracowany przez firmę Windroos pozwala na kompleksowe i zintegrowane zarządzanie dokumentami w urzędzie. Urząd otrzymuje możliwość sprawnej rejestracji i dekretacji pism niezależnie od drogi jaką zostało przesłane. Najnowszym udogodnieniem jest pełne zintegrowanie obiegu dokumentów z Platformą Usług Administracji Publicznej (EPUAP), co w ogromnym stopniu ułatwia jednostce pracę przy ich obsłudze.

E-kancelaria usprawnia procesy związane z przyjmowaniem i obsługą pism, poprzez wprowadzenie modelu procesów biznesowych takich jak: procesy kadrowe, przyjmowanie i rozliczanie faktur, zamówienia publiczne.

REJESTRACJA DOKUMENTÓW

E-kancelaria umożliwia wygodne dodawanie dokumentów pochodzących z różnych źródeł, dzięki zaprojektowaniu poniższych mechanizmów:

  • integracja z Platformą EPUAP2
  • intergracja z serwerami e-mail
  • rozpoznawanie tekstu z dokumentów dzięki Optical Character Recognition (OCR)
  • automatyczne importy danych

ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI

Wprowadzenie modelu procesów biznesowych ma na celu automatyzację i optymalizację przepływu pracy, informacji i dokumentów pomiędzy pracownikami.
Wdrożenie BPM w urzędzie, podnosi efektywność wykonywanych zadań, korzystnie wpływa również na czas przeznaczony na ich realizację.
Implementacja dedykowanych procesów powoduje uporządkowanie i usystematyzowanie obiegu typowych dla danego urzędu dokumentów np: procesy kadrowe, przyjmowanie i rozliczanie faktur, zamówienia publiczne.

REPOZYTORIUM

E-kancelaria zawiera w pełni zintegrowane z Systemem Obiegu Dokumentów, elektroniczne archiwum które zapewnia:

  • sprawne uporządkowanie dokumentów
  • wersjonowanie plików
  • szybkie, również pełnotekstowe wyszukiwanie treści
  • zarządzanie dostępem i historią

O firmie

Kontakt

+48 22 243 19 65

biuro@windroos.pl