NAJNOWSZE DOPASOWANE ROZWIĄZANIA

Windroos jest dostawcą i wykonawcą dedykowanych rozwiązań IT.
Staramy się aby nasze rozwiązania były najlepszej jakości, wychodzące naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom klientów. Oferujemy bardzo dobre produkty i usługi w konkurencyjnych cenach.  
Dzięki wytężonej pracy, obowiązującym zasadom oraz kwalifikacjom  zdobywamy na rynku polskim coraz większe grono zadowolonych klientów.

Chcesz usprawnić pracę w swojej firmie, wprowadzić niekonwencjonalne rozwiązanie? Zapraszamy do współpracy. Przekształcimy Twoje pomysły w dobrze prosperujący system lub portal.

OFERTA DLA ADMINISTRACJI           

OFERTA SKIEROWANA DO FIRM

najnowsze dopasowane rozwiąznia

Przedstawiamy Państwu najnowsze, opracowane przez nas rozwiąznia IT: System Obiegu Dokumentów e-kancelaria oraz Moduł Integracji Obiegu Dokumentów z Platformą EPUAP2.

System e-kancelaria to kompleksowe rozwiązanie, które doskonale sprawdzi się w każdej Kancelarii. Intuicyjna obsługa połączona z funkcjonalnością samego systemu, ułatwia pracę i przyspiesza proces obsługi dokumentów. Więcej

Opracowaliśmy róznież Moduł integrujący System Obiegu Dokumentów z Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej. Rozwiązanie to ma na celu automatyzację procesu odbierania i wysyłania dokumentów. Brak tej integracji w urzędzie nastręcza wielu problemów m.in. opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi lub też nawet zagubienia dokumentów. Więcej 

Platforma Intranetowa

Dziś nikt nie zastanawia się nad sensem wprowadzania w firmie czy instytucji platformy społecznościowej, możemy to zaliczyć do tzw. dobrych praktyk. System intranetowy zapewnia pracowanikom m.in:

 • nieograniczony dostęp do danych
 • wygodny sposób prezentacji danych i statystyk
 • zapewnia doskonałą komunikację
 • umożliwia prowadzenie kalendarza
 • zapewnia swobodny dostęp do terminarza

Formularze interaktywne

Wygodne rozwiązanie dla firm, które chciałyby udostępnić swoim klientom szybki sposób składania zamówień na wykonanie konkretnego towaru. Wprowadzenie formularzy interaktywnych zapewnia uporządkowanie nawet przy składaniu nawet bardzo rozbudowanych zamówień.

Formularze interaktywne doskonale sprawdzą się w wyspecjalizowanych firmach produkcyjnych. Klient w sposób precyzyjny określa parametry swojego zamówienia, które może zostać zapisane / wydrukowane / przesłane bezpośrednio do działu zamówień.

Nowy program szkoleń z EPUAP2                             

Oferta skierowana jest do urzędów, instytucji publicznych, szkół oraz innych jednostek zobligowanych do korzystania z platformy EPUAP. Zachęcamy do podniesienia kwalifikacji pracowników w ramach pracy z EPUAP2.

Szkolenia możemy przeprowadzić również na terenie siedziby Zamawiającego.

Zaufali nam:

O firmie

Kontakt

532 514 856

biuro@windroos.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 r. jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym, przekazujemy informację o celu i zasadach przetwarzania przez Windroos Polska danych osobowych oraz o przysługujących prawach związanych z przetwarzaniem danych.
Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią poniższej informacji.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest Windroos Polska z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. M. Kopernika 9 / 40.

JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy biuro@windroos.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Windroos Polska zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
  • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Windroos Polska Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ta strona korzysta z cookies.
Niektóre pliki cookies są ważne dla prawidłowego funkcjonowania strony. Możesz je zablokować lub usunąć, ale wtedy pewne elementy strony mogą nie działać prawidłowo.